ООО «ЛЛК-Интернешнл»
ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Китай

​Представительство в Китае

China, Xinjiang, Urumqi, Guangmingbeilu 1 Xiang 9, Shidai Guangchang B – 16K

​​B2C Dealer​

1406 building B, Beichenfudi V center, Chaoyang District, Beijing, China / 北京市朝阳区北辰福第V中心B座1406